By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Din ansökan till NEST - Ett innovativt race mot en hållbar textil- och modeindustri

Redo att bidra till omställningen av textil- och modeindustrin? Berätta för oss om din idé!
Sekretess

All information du lämnar i denna ansökan samt löpande i NEST-programmet är skyddad av sekretess.
Alla deltagare i NEST signerar ett sekretessavtal inför programstart.

Företag *

Beskriv företaget eller affärsidén med en kort mening.
Max 100 tecken.

100

Bocka i typ av företag *

Kontaktperson *

Om teamet *

Berätta om teamet bakom affärsidén.
Max 300 tecken.

100

Problem, produkt & målgrupp *

Vad är det ni löser och för vem?
Max 300 tecken.

100

Produkt / Tjänst *

Beskriv er produkt/lösning samt förklara på vilket sätt det är annorlunda, nytt eller innovativt jämfört med vad som finns på marknaden?
Max 300 tecken.

100

Marknad *

Beskriv er marknad/segment som ni avser etablera er i. Vilka är era kunder och hur mycket tror ni att ni kan omsätta om tre år?
Max 300 tecken.

100

Konkurrens *

Namnge era huvudsakliga konkurrenter.
Max 300 tecken.

100

Försäljning *

Har du/ni kommit igång med föräljning? Om ja, hur stor är försäljningen?
Max 300 tecken.

100

Hållbarhet

Hur bidrar er idé till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet? De 17 hållbarhetsmålen, SDG17, tydliggör vad man kan göra för att bidra till förändring och är en del av AGENDA 2030. Läs mer om dem här. Har du tid kan du göra ett test för att bättre förstå nuläge och potential här.

För vilka mål har er verksamhet störst positiv påverkan *

Motivera varför just du ska få vara med på bootcampet *

Max 300 tecken.

100

Övrigt

Har du/ni tidigare deltagit i någon inkubator eller något acceleratorprogram? I så fall, vilket program under vilken aktörs arrangemang? Har du/ni fått tillgång till kapital genom den aktören?
Max 300 tecken.

100

Bilagor

Ladda gärna upp bilagor som du anser förklarar eller tydliggör för oss vad du/ni gör och därför stärker er ansökan på något vis. Max 2 sidor i .pdf format.

Hur hörde du talas om NEST?

Fritext

Följ oss

Följ NEST i sociala medier samt anmäl dig till nyhetsbrev för att hålla dig inspirerad och uppdaterad kring händelser i projektet:

Ni måste godkänna gdpr-informationen för att gå vidare med formuläret

Något gick fel när formuläret skulle skickas.

Tack
Tack för er ansökan!
Oj! Något gick fel när formuläret skulle skickas.
tyg bakgrund

Framtidens nyhetsbrev.

I början av 2022 öppnar ansökan till NEST - New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry. Redan nu kan du anmäla dig för nyhetsbrev. Är du med?

Tack för ditt intresse!

Du kommer nu att få ta del av nyheter om NEST.
Oj! Något gick fel när formuläret skulle skickas.