By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
tyg bakgrund

Nu ställer vi om textil- och modeindustrin.

Textil- och modeindustrin är en av de största klimatbovarna i världen. NU måste industrin förändras och för att kunna göra det behövs innovation och nytänkande i alla branscher kopplade till den. Med anledning av detta skapades initiativet NEST - New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry. I början av 2022 öppnar ansökan till NEST men redan nu kan du anmäla dig för nyhetsbrev.

Anmälan nyhetsbrev
modern art

Vill du utmana en hel industri med dina idéer? Då har du kommit rätt.

NEST söker människorna bakom idéerna, för dom finns, det vet vi! Läs mer om varför NEST skapades och vad som ligger bakom initiativet!

earth lights from space

Hur ser framtidens konsumtion ut och vad öppnar det för möjligheter?

Det som var framtid igår för musik, film och bilder är en del av vår vardag idag tack vare digitalisering. För att ta hand om vår värld tvingas vi förändra vårt konsumtionsbeteende – inte sluta konsumera.

people in meeting

Fyra inkubatorer står redo med coachning, nätverk och finanseriering.

Är du nyfiken på vad NEST kan tillföra din idé och hur vi tillsammans kan utveckla textil- och modeindustrin? Kontakta oss gärna med din förfrågan!

yrkesmänniskor i rutoryrkesmänniskor i rutor
Anta utmaningen

Vi söker partners som kompletterar oss.

Vi är fyra inkubatorer som står bakom NEST och tillsammans har vi stor vana av att, från idé till marknadsetablering, utveckla lovande tillväxtbolag. För att lyckas med den nödvändiga omställningen för textilindustrin krävs en korsindustriell fusion där teknologi möter textil. Med vår gemensamma portfölj av modeller och processer är vi övertygade om att en gemensam ansträngning under enad flagg kan göra större nytta än de individuella delarna för sig. Men vi nöjer oss inte där. Vi tror att samverkan måste ske på ett större och bredare plan och söker därför fler partners som kan tillföra kompetens och kunskap som kompletterar oss. Välkommen att kontakta oss.

Kontakt