By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Hur ser framtidens konsumtion ut och vad öppnar det för möjligheter?

Vi vet allihop att världen inte mår bra av dagens konsumtion som till största delen består av nytillverkade produkter. Samtidigt älskar vi att konsumera! Så hur kan vi då fortsätta stilla vårt köpbehov och på samma gång få till en förändring som minskar koldioxidutsläppen och räddar vår värld? Med stöd i FN:s klimatmål Agenda 2030 behöver vi hitta nya sätt att konsumera. Flera branscher har redan ställt om. Idag delar vi musik, film och böcker digitalt. Nu är det textilbranschens tur att kliva in i framtiden med hjälp av nya affärsmodeller och innovativa idéer.

Omställning – detta krävs

Den största delen av klimatpåverkan inom textilbranschen sker vid tillverkning. Det innebär att det krävs idéer både för en effektivare produktion, nya klimatvänliga material och färre transporter innan varan når slutkonsument. Men det innebär framförallt att vi behöver innovativa lösningar som förlänger livet på redan tillverkade produkter. Vi behöver gå från en modell med 100% nytillverkning till en modell där en tredjedel består av remake av redan producerade varor, en tredjedel är add-ons genom att tillföra något till en existerande produkt och endast en tredjedel är nytt. För att göra detta behöver vi se på textilbranschen med nya ögon och hämta idéer från andra branscher.

pajdiagram innovation

Framtidens konsumtionspyramid

Att köpa nytt har länge varit den stora basen i vårt konsumtionsbeteende. Här finns idag ett överflöd av företag som tillverkar nya produkter för marknaden. Det är dags att vända på konsumtionspyramiden. Det innebär att det behövs affärsidéer och affärsmodeller som erbjuder tjänster för att dela produkter, laga och uppdatera varor och fler sätt att köpa begagnat. Som förlänger livet på varje vara. Som bidrar till en cirkulär ekonomi. Som gör konsumenter till cirkulenter.

pyramid diagram

Det här är textilindustrin.

Vad är textil? Kläder och hemtextil säger de flesta. Men textil är så mycket mer. Textil finns runt omkring dig hela dagen. När du sover i sängen, när du färdas i ett fordon, när du utövar fritidsintressen. För att förändra textilbranschen krävs nya lösningar även inom transport, logistik och närliggande branscher som bidrar till den textila produktionskedjan.

FÖLJ utmaningen

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST