By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nu utmanar vi industrin.

Textil- och modeindustrin orsakar mycket stor klimatpåverkan kopplat till en linjär och odigitaliserad värdekedja. För att detta ska förändras krävs innovation och nytänkande. Det är anledningen till att ledande svenska inkubatorer samlats runt NEST - New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry. Genom att kombinera våra olika specialistområden inom tech och textil kan vi tillsammans identifiera och utveckla tillväxtbolag som med nya lösningar kan bidra till den omställning branschen behöver göra.

Du behövs för att göra det möjligt!

Som inkubatorer har vi stor vana av att, från idé till marknadsetablering, utveckla lovande tillväxtbolag. För att lyckas med den nödvändiga omställningen av textilindustrin krävs korsindustriella lösningar där teknologi möter textil. Vi är övertygade om att vi med hjälp av vår samlade kraft under enad flagg kan göra större nytta än var och en för sig. Något som kommer gynna alla inblandade. Nu behöver vi entreprenörer med hållbara och innovativa idéer!

Näringslivet behövs.

NEST möjliggörs med stöd av Vinnova i samarbete med branschföreningen TEKO samt Textilhögskolan i Borås. För att åstadkomma förändring engagerar vi näringslivet i NEST. Vår målsättning är att ge innovativa bolag möjligheten att lösa riktiga problem och skapa lönsamma affärer. Har du ett problem du vill lösa? Representerar du näringslivet och vill du vara en del av förändringen? Då vill vi komma i kontakt med dig. Vill du höra mer om vårt erbjudande – klicka och ta kontakt

NEST-processen.

del av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processen, denna innehåller en massa små gubbardel av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processendel av stapeln kring nest-processen, denna innehåller en mindre mäng sopgubbar längst ner
1. Idéfas
2. Bootcamp
3. Katapult
4. Pitchfinal
5.
Inkubation
FÖLJ utmaningen

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST