By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Sex styrkor som ger dig större chans att lyckas.

Textil- och modeindustrin behöver ställa om och bli hållbar – NU! Därför har vi tagit fram ett program som ger dig en katapulteffekt genom smart finansiering, rätt partnerskap och ett brett korsindustriellt nätverk. Allt för att ge dig större chans att kunna utveckla din innovation och bidra till ett att uppnå en hållbar textil- och modeindustrin. I NEST har vi gått samman för att erbjuda dig ett intensivt, nationellt program som innehåller förutsättningar för att din affärsidé ska lyckas – NU!

hoppande tjej
mätningar och grafer
handskakning vid avtal
man med fosforescerande bakgrund
människor i mötesrum
närbild av vattenyta
FÖLJ utmaningen

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST