By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
NEST

Dags för NEST pitchfinal 2023

Den 31 maj är det dags för den avslutande pitchfinalen för NEST 2023. 16 taggade bolag har gått vidare till det sista steget och den 9 juni kommer vinnaren av stipendiet från TEKO på 75.000 kr att presenteras. Vi önskar alla bolag stort lycka till!

Här är juryn som bolagen kommer pitcha för:

Angeline Elfström

Angeline Elfström är affärsutvecklare för OnceMore® från Södra, ansvarig för att utveckla varumärket och ta steget till en kommersiellt gångbar lösning för en mer cirkulär modeindustri. Innan hon började på Södra 2018 tillbringade hon fem år på Volvo Cars som kommersiell projektledare.

Björn Skogsdal

Björn Skogsdal är Strategi- och affärsutvecklingschef på Textilia sedan januari 2021 och har varit anställd på Textilia sedan 2016. Björn är civilingenjör inom Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan och drivs av att vara med och utveckla nya erbjudanden inom textilservice som också bidrar till en renare morgondag.

Cecilia Tall

Cecilia är programchef för RE:Source som är ett strategiskt innovationsprogram som finansierar projekt med fokus på hållbar materialanvändning och övergången tillcirkulär ekonomi. Programmet startade 2016 och har finansierat och stöttat över 200 projekt. Utöver cirkulär ekonomi har hon god kunskap om vad den svenska industrin efterfrågar i framtiden, både material, framtida produktionsteknologier och nya produkter inom främst textilindustrin. Cecilia har varit en av ledamöterna i rådgivarkommittén för utmaningar i en klimatneutral industri inom regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Jennie Rosén  

Hon är visionär inom sitt område och är dedikerad till att ta modet framåt genom branschöverskridande samarbeten längs leverantörskedjan. Driven av design, kultur och teknologi är hennes fokus inställt på innovation längs leverantörskedjan för att reformera det nuvarande modesystemet på regional och global nivå. 

Uppvuxen i en entreprenörsfamilj har Rosén tagit examen inom modedesign och ekonomi och arbetat med produktion och modeköp. Under 2011-2017 har hon varit VD/delägare i det progressiva svenska modemärket BACK.

Johanna Wollert

Johanna Wollert är en entreprenör i hjärta och själ. Hon växte upp i en entreprenörsfamilj och efter att ha tillbringat några år i stora företag startade hon sitt eget hälsoteknikföretag, Trice Imaging (www.triceimaging.com). Trice Imaging erbjuder en innovativ molnbaserad kommunikations-, bildhanterings- och dokumentationslösning vid namn Tricefy, som används av medicinska yrkesverksamma i 56 länder. Johanna arbetar som Healthtech-coach på Sting. Du kan vända dig till henne för att få rådgivning om att bygga framgångsrika partnerskap, affärsmodeller för Saas-lösningar, säljstrategier och hur du skapar en stark företagskultur för ett distansföretag.

Lars Mattiasson

Lars Mattiasson växte upp i Borås med en stark koppling till textilindustrin. Efter att ha arbetat på Gul&Blå och startat egna butiker, fortsatte han sin karriär inom textil- och modeindustrin både i Sverige och utomlands. Han har utvecklat ett intresse för hållbarhet inom mode och ser NEST som ett bra sätt att tackla industrins problem. Lars betonar vikten av samjobb, verklig kreativitet och samarbete mellan olika sektorer för att lösa gemensamma problem. Lars är idag VD för xPlot i Lund.

Lotta Amsén

Lotta Amsén är Head of Sustainability på Sandqvist och har under hela sitt arbetsliv arbetat med hållbarhetsfrågor i näringslivet. På Sandqvist är hon ansvarig för utveckling och implementering av företagets hållbarhetsstrategi och medverkar i företagets ledningsgrupp. Innan hon började som på Sandqvist arbetade hon som konsult på Trossa där hon rådgav och utbildade företag, inte minst inom textil- och modebranschen, kring frågor som väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategier, efterlevnad av ramverk såsom Agenda 2030 och OECD:s riktlinjer för hållbart företagande samt hållbara leverantörskedjor (med fokus på kravställan, riskanalys och leverantörsgranskning).

Malin Viola Wennberg

Malin Viola Wennberg är forskare inom hållbart mode vid Stockholm Business School, Stockholms Universitet. Hennes pågående avhandlingsarbete fokuserar på hur den svenska marknaden för hållbart mode har vuxit fram genom en förändrad samhällsdebatt, nya affärsmodeller och regleringar. Malin har tidigare arbetat som senior rådgivare inom textil på Naturvårdsverket och som kommunikationschef för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Malin är modevetare i grunden, utbildad vid Parsons School of Design i New York.

Margareta van den Bosch

Margareta van den Bosch är kreativ rådgivare på H&M där hon tidigare varit chefsdesigner under hela 30 år. Margareta van den Bosch har spelat en betydande roll i att forma H&M:s estetik och varumärkesidentitet genom att inspirera och driva innovation inom modeindustrin. Hennes passion för design och förmåga att förena kreativitet med kommersiell framgång har gjort henne till en framstående person inom modevärlden. Hon är också styrelsemedlem i Swedish Fashion Association.

Per Vågebrant

Per Vågebrant är affärscoach hos eXpression Umeå med över 20 års erfarenhet inom distribution, marknadsföring och e-handel. Han har en passion för mode och har arbetat inom olika företag inom branschen, inklusive en ekologisk hudvårdskedja och ett globalt klädmärke. Efter att ha nått en punkt där han kände att han ville göra mer, lämnade han Stockholm och flyttade till Umeå för att hjälpa startups och förändra branschen. Per arbetar som affärscoach och är engagerad i NEST-projektet. Han brinner för att skapa förändring och bidra till en mer hållbar och etisk modebransch.

Rebecca Watkins

Rebecca Watkins är utbildad textilingenjör med en M.Sc. i Industrial Ecology. Hon har arbetat på Gina Tricot i över 11 år och är för närvarande ansvarig som Global Sustainability Manager på företaget. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet har Rebecca tidigare tjänstgjort som CSR- och Quality Manager inom Gina Tricot. Hon spelar en avgörande roll i att driva hållbarhetsinitiativ och säkerställa hög kvalitet inom företagets verksamhet. Rebecca strävar efter att främja hållbarhet och etiskt ansvarstagande inom modeindustrin genom att implementera innovativa lösningar och best practices.

Sandra Roos

Sandra Roos är hållbarhetsdirektör på Kappahl sedan september 2021 och anställd sedan 2020. Sandra är civilingenjör i kemiteknik och har en doktorsexamen i miljösystemanalys från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat för forskningsinstitutet RISE, bland annat som en av företrädarna för den tvärvetenskapliga forskningen om den textila leverantörskedjan i forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Sandra brinner för en helhetssyn på hållbarhetsfrågan och mätning av de effekter som åtgärder för ökad hållbarhet har.

Sebastian Broms

Sebastian Broms är VD för e-handelsbyrån NoA Ignite och partner i design- och technätverket The North Alliance. Han har över 20 års erfarenhet att jobba med varumärkesdriven e-handel inom tech, design och kreativitet.

Stefan Dinér

Stefan Dinér har en gedigen erfarenhet av varumärkesutveckling och företagsledning. Med nästan 30 år inom Fristads koncernen i roller inom produktutveckling, marknadsledning och VD är den textila sektorn extra bekant. Stefan har också varit aktiv inom TEKO (Sveriges Textil & Mode) och sitter i ett antal styrelser såsom Borås Näringsliv AB, Högskolan i Borås Holding AB och Nordiska Textilakademin.

Ulrika Simonsson

Ulrika Simonsson är hållbarhetsansvarig på TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag sedan 2021. Ulrika är i grunden textilingenjör och har tidigare arbetat i fordons- och modeindustrin, med bl.a. produktutveckling, inköp och leverantörsutveckling men de senaste 15 åren fokuserat på strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Ulrikas främsta roll hos TEKO är att stötta medlemsföretagen i den cirkulära omställningen, en nödvändig och mycket spännande utveckling som hon brinner för.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST