By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Design som förlänger livet – gammalt blir nytt med Beskow von Post och Elis

Under 2022 fick Beskow von Post ta emot närmare fem ton kasserade arbetsplagg från textilservice företaget Elis – som tidigare gick under namnet Berendsen.

– Textilier som vi inte längre kan använda i Elis eget kretslopp har fortfarande ett textilt värde. Genom att skapa nya arbetsplagg och andra värdeskapande produkter sparar vi energi, kemikalier och vatten – något som annars hade behövts för att ta fram nya jungfruliga textilier, sägerCaroline Düberg Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis. Vi ville ta framett representationsplagg till vår personal för att visa hur väl det går att designa snygga plagg i nutida snitt av återbrukad textil.

Det senaste tillskottet bland Elis upcyclade produkter blev därför med Beskow von Posts hjälp, en jacka modell overshirt.

– För oss är detta ett väldigt konkret sätt visa att upcycling är möjligt och att det kan se lika snyggt ut som en produkt av nyproducerat material, sägerCaroline Düberg Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis.

– Jag ville designa för att upcycla till ett snyggt och användbart plagg. Det blev en unisex overshirt, praktisk och tidlös mitt i tiden. Jackan kommer bland annat att användas av Elis säljarna och blir på så sätt en naturlig ingång till att prata om företagets hållbarhetsarbete, säger Susanne Beskow, en av grundarna till Beskow von Post tillika internationellt erkänd designer. Varje jacka är gjord av ca 5 par arbetsbyxor som skulle kasseras.

Beskow von Post vill visa att det går att återvinna funktion, värde och resurser genom design och upcycling, och att värden skapas i flera dimensioner.Förutom att företag minskar sina klimatavtryck stärker de också sinavarumärken, förbättrar sin konkurrenskraft och attraherar medarbetare.

Även om Beskow von Post har fokus på miljö- och klimataspekten av hållbarhetsfrågan så är den sociala aspekten också avgörande. All produktion sker med hänsyn till människan. I just detta samarbete skedde produktionen ihop med Mönsterform, Sveriges största mönsterkonstruktionsbyrå, och tillverkarna Malmö Industries och M29 Socialt Företagscenter i Märsta, bägge sociala företag.

Och Elis är bara början på ett viktigt samarbete från vilket vi snart kommer att få se mer av. Det finns mycket att göra och det behöver vi göra nu.

– Vårt mål är att sluta de textila flödena på ett sätt som ekonomiskt, socialt och miljömässigt gynnar alla –producenter, konsumenter och planeten – och därmed framtida generationers möjligheter att leva här, avslutar Caroline von Post.

Beskow von Post deltog i NEST katapultprogram våren 2022. Vi fortsätter att följa deras spännande resa.

Bilderna är tagna av Fotograf Emily Laye.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST