By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Fantastisk energi & grymt nätverkande på bootcampet i Borås

Det skapas magi när entreprenörer möts och det är med den känslan vi ser tillbaka på två intensiva dagar i Textile Fashion Center. Ett späckat schema med föreläsningar, workshops och inspiration men där nätverkandet och de nya kontakterna kanske har det allra högsta värdet för deltagarna.

Nu har deltagarna chansen att gå vidare i NEST Katapultprogram för att få digital affärsutveckling. 15 av de bolag som deltar kommer att ges möjlighet att delta i den avslutande pitchfinalen där en affärsidé vinner ett stipendium på 75 000 kr från TEKO.

Alla arrangörer i NEST, Sara Kallin, Annelie Rådhall, Lars Mattiasson, Per Vågebrant, Stefan Dinér, Madeleine Sääf, Mats Ekman, Agneta Persson.
Fullt fokus under föreläsningarna på NEST Bootcamp.
NEST Bootcamp inleddes med ett panelsamtal med Elias Gröndal Resourced, Erika Berg Levin och Jennifer Dutton, Fashion Factory som leddes av Madeleine Sääf och Mats Ekman. Under samtalet berättade de om sina entreprenörsresor. Allt från utmaningar till hur de tänkt kring finansiering och delade med sig av sina bästa råd till startups.
Erik Valvring, Science Park Borås föreläste om cirkulär ekonomi.
Mathias Bräck, Science Park Borås, visade upp innovationsmiljön DO-tank.
Jimmy Haugeto, Greenway Logistics AB föreläste om framtidens logistik.
Förmingel inför kvällens kurerade middag.
Nätverkande är en viktig del i NEST Bootcamp.
Kurerad middag på The Company.
På middagen deltog en mix av NEST-deltagare, partners, näringsliv, akademi och ekosystem.
Manolo Obaya föreläste om finansiering.
Helene Öhrvall, Almi, fortsatte föreläsningen om finansiering och berättade om de möjligheter som finns i innovationsstödsystemet.
Göran Jansson visade runt i Textilhögskolans labb.
Madeleine Sääf, Borås INK, ledde en workshop kring digitalisering och hur startups med stöd av verktyg och mallar kan hitta fler målgrupper och affärsmöjligheter för sin idé.
En av föreläsningar hölls i den gamla matsalen som användes när byggnaden som idag är Textile Fashion Center fortfarande var en textilfabrik.
Madeleine Sääf handleder en grupp deltagare under workshopen.
David Lozano, Borås INK, föreläste om pitch och gav tips till deltagarna inför den kommande pitchfinalen.
Ett stort varmt tack till alla deltagare och föreläsare som deltog under NEST Bootcamp!

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST