By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Fantastisk energi på NEST Bootcamp med över 40 deltagande startups

Under två intensiva dagar deltog över 40 startupbolag och ca 70 entreprenörer nätverkade, workshoppade och lyssnade på föreläsningar. Det rådde en fantastisk energi och kreativitet i rummen när deltagarna tog sig an uppgifterna inom respektive tema. Nu har deltagarna chansen att ansöka vidare till NEST Katapultprogram för att få affärsutveckling och möjlighet att delta i den avslutande pitchfinalen där en affärsidé vinner ett stipendium på 75 000 kr från TEKO.

Johan Sköld var först ut med inspirationsföreläsning.

Matilda Sjödin från Trossa AB föreläste kring hållbarhet.

Hon hade sällskap av sin kollega Sara Hidendahl.

Hanna Wiljebrand från SISP föreläste om team och ledarskap.

Simon Hjelte, Borås INK höll i temat produkt & tjänst med efterföljande workshop med utgångspunkt i KTHs verktyg Innovation Readiness Level.

Charlotta Gadzur delade med sig av sina bästa tips inom ekonomi och finansiering.

Jonas Gallneby föreläste om marknad och erbjudande, där han gav deltagarna tips kring hur de ska sälja in sitt erbjudande.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST