By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Föreläsare & program för NEST Bootcamp 2023

Om en månad är det dags för NEST Bootcamp på A House Ark i Stockholm Vi rivstartar torsdagen den 16 mars kl 13:00 med inspirationsföreläsaren Johan Sköld. Sedan följer föreläsningar och workshops med teman Hållbarhet, Ekonomi & Finansiering, Produkt & Tjänst, Sälj & Marknad och Team & Ledarskap. Kvällen avslutar vi med en kurerad middag som arrangeras tillsammans med NEST partner Swedish Fashion Association.

Dag två fortsätter vi med föreläsningar, workshops och nätverkande. Då kommer också information om hur de deltagande bolagen ansöker vidare för att komma med i katapultprogrammet och få chans att pitcha inför juryn den 31 maj. Där kommer ett bolag att vinna 75.000 kr i stipendium från TEKO.

Ansökan till Bootcamp är öppen till den 26/2 kl 23:59

Här är årets föreläsare:

Johan Sköld - Inspiration

Exponentiell Tillväxt - Vad har svenska företag att lära av Silicon Valley!

Varför lyckas vissa företag oftare än andra, och vad är det som förenar de som lyckas bäst?

Vad är det som gör att vissa företag lyckas med att få rätt kunder att köpa deras varor och tjänster, och hur kan alla som jobbar med produktutveckling, marknadsföring och försäljning bidra till ett företags framgång och en miljö där dessa förmågor skapas och utvecklas? Ett långsiktigt stabilt och lönsamt företag som håller övertid? Ett företag som är mindre konkurrenskänsligt, konjunkturberoende och samtidigt en intressant leverantör och arbetsgivare? Hur involverar man såväl interna som externa kunder i affärsutvecklingen och hur etablerar man enlevande affärsstrategisk process som utgår ifrån kundens beteende i köpprocessen?

 · Segmentering –Att maximera företagets prestation genom att sälja till dem som faktiskt vill köpa. En konkret metod. 

· Differentiering& Experimentering – Att maximera företagets prestation genom att sälja det kunderna faktiskt vill betala er för. En konkret metod.

Johan Sköld är en av landets främsta experter inom ledarskap, faktabaserad affärsutveckling och försäljning. Han är serieentreprenör, affärsängel och investerare, som huvudsakligen jobbar som partner i det norska private equitybolaget Amp Eleven. Han har dessförinnan drivit en lång rad bolag, alltifrån små till noterade med flera miljarder i omsättning. Han är ledamot i och rådgivare till ett flertal styrelser, en omtyckt föreläsare vid bl.a. Chalmers, KTH, Leader Evolve, Sveriges Arkitekter och inte minst Handelshögskolan i Stockholm. Han har även skrivit en av Sveriges mest sålda böcker inom försäljning

 

 Hanna Wiljebrand - Team & Ledarskap

Hanna Wiljebrand är den affärsutvecklande HR-experten som hjälper startupteam att bygga välfungerande och högpresterande team. Något som gjort stor skillnad för många startups och därför blev hon 2018 utsedd till en av finalisterna i året HR-hjälte vid engala på Cirkus. Motiveringen för hennes nominering var att Årets HR-medarbetare är en person som har arbetat utanför boxen och brutit ny mark samt genom sittengagemang har drivit igenom sin idé, vilken har lett fram till synliga resultat. Hanna är i grunden beteendevetare och har jobbat inom HR i 16 år, i många olika branscher men framförallt industrin. För 7 år sedan började hon att arbeta med teamutveckling för entreprenörer och grundade det nu väletablerade programmet STEP som tillhandahålls av Swedish Incubators & ScienceParks. 

 

Matilda Sjödin - Hållbarhet

Matilda är doktor i naturresurshushållning (Sustainability Science) med flerårig erfarenhet av frågor kopplat till hållbar utveckling nationellt och internationellt, inom forskning (b.la. från Stockholm Resilience Center), privat och offentligsektor. Matilda har bred erfarenhet av hållbar verksamhetsutveckling, bland annat med fokus på uppdrag inom väsentlighetsanalys, intressentdialog, klimatkartläggningar och Agenda 2030. Matilda har stor erfarenhet av att designa och genomföra engagerande workshops för att skapa medarbetarengagemang och handlingskraft, exempelvis med Agenda 2030 som ramverk för att hitta fokus och en hållbar vägen framåt. 

Sara Hidendahl - Hållbarhet

Sara har lång erfarenhet inom textil- och modebranschen, projektledning och styrelsearbete inom näringsliv. Hon är utbildad Hållbarhetsutvecklare på Nordiska Textilakademin i Borås. Hon har även en examen inom Kvalité- och produktionsutveckling inom textil, mode och funktion där hon erhöll stipendium för Best in class. På Trossa arbetar Sara brett inom hållbar utveckling med bland annat klimatberäkningar, riskbedömning och kartläggning av leverantörskedjor, upprättande av hållbarhetsstrategier samt livscykelanalyser på textila produkter. Sara är en omtyckt och engagerande föreläsare och workshopledare.

Jonas Gallneby - Sälj & Marknad

Jonas Gallneby är affärsutvecklaren& entreprenören som under många år jobbat med affärsutveckling, entreprenörskap och rest världen över med missionen: Så skapar du världensbästa kunder!

En föreläsning med Jonas är inspirerande, tempofylld, framtidsspanande, utmanande och fylld med verktyg om hur just du kan lyckas i ditt arbete med strategi, kund, affärsutveckling &försäljning. I hans återkommande uppdrag ingår exporterande storföretag, börsföretag till startups. 

Jonas är också en av ägarna tillFinnveden Säljkraft. 

 

Simon Hjelte - Produkt & Tjänst

Simon har bred erfarenhet inom mode, retail- och livsstilsindustrin innefattande design och produktion, inköp- och marknadsstrategi. Han har själv grundat och drivit två bolag inom mode, samt som anställd marknadschef med ekonomiskt ansvar under förändring med stort fokus på mikroproduktion och on-demand. Som affärsutvecklare använder han sin erfarenhet för att fusionera modets erbjudanden med framväxande teknologi. Simons fokus ligger på affärsmodeller av innovativ karaktär där hans styrka är att identifiera ekonomiska värden där tillverkare, försäljare, investerare och kunder alla är vinnare.

 

Charlotta Gadzur - Ekonomi & Finansiering

Charlotta har en lång erfarenhet från finanssektorn där hon verkat inom olika roller under totalt 16 år. De senaste 8 åren var fokus på finansiering och affärsutveckling då hon arbetat med rådgivning åt små och medelstora företag med en omsättning på ca 10-500 mkr. Hon är utbildad civilekonom med inriktning marketing/management och med sin bakgrund inom bank, har hon en bred kompetens av att bedöma företags långsiktiga affärsmodeller och lönsamhet för att guida entreprenörer på rätt väg. Charlottas fokus ligger på finansiering och förutom sin roll som affärsutvecklare har hon styrelse uppdrag samt arbetar med INK Invest, ett investeringsbolag i Borås.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST