By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
people in meeting

Fyra inkubatorer står redo med coachning, nätverk och finanseriering.

Är du nyfiken på vad NEST kan tillföra din idé och hur vi tillsammans kan utveckla textil- och modeindustrin? Kontakta oss gärna med din förfrågan!

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST