By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Gina Tricot och Kappahl går in som partners i nationellt initiativ för hållbar textil- och modeindustri

Nuär det klart att två av Sveriges största modekedjor ställer sig bakom initiativet NEST som stöttande näringslivspartners. NEST är en nationell satsning på innovation som erbjuder entreprenörer en unik möjlighet att bidra till att ställa om textil- och modeindustrin till att bli mer hållbar. 

 

Textil-och modeindustrin är idag en av världens största klimatbovar. Branschen är i stort behov av att ställa om och förändra stora delar av sin produktionskedja.För att göra det krävs nytänkande och innovation i alla led. Därför skapades NEST –New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry.  

Gina Tricot och Kappahl ser en stor nytta i att branschen utvecklas genom innovation och entreprenörskap, både för klimatet och att det samtidigt ger nya affärsmöjligheter. Företagen har nu gått in som stöttande näringslivspartners till NEST.  

 

- Kappahl vill stödja hållbar innovation och entreprenörskap. Vi ser att ett professionellt stöd till affärsutveckling är en nyckel till att lyckas och attNEST är en bra partner till det, säger Sandra Roos, Vice President Sustainability Kappahl.

 

- Gina Tricot är oerhört glada att få stötta NEST i deras viktiga arbete, att få möjlighet att samverka med startups inom textil och hållbarhet är en viktig strategi och hjälp för oss i både utmaningar och möjligheter i vår värdekedja, säger Emma Garrote, Global Production & Sustainability Manager Gina Tricot.

 

NESTär ett nationellt initiativ skapat av inkubatorerna Borås INK, eXpression Umeå,Sting och xPlot. Initiativet stöttas av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Textilhögskolan i Borås och branschorganisationen TEKO som kommer att dela ut ett stipendium. 

 

Undervåren kommer NEST anordna ett katapultprogram med affärsutveckling och bootcamps för entreprenörer med idéer som kan bidra till att göra någon del av den textila värdekedjan mer hållbar. Programmet avslutas med en pitchfinal där vinnarna kommer att erbjudas en unik möjlighet att fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till 300 000 kr. 

 

Som partners i NEST kommer representanter från Gina Tricot och Kappahl att sitta med i den jury som utser vinnarna i katapultprogrammet. De kommer också ha möjlighet att samarbeta med de entreprenörer som deltar i NEST i ett tidigt skede. Genom nära samarbete med entreprenörerna och inte minst arrangörerna avNEST har modekedjorna möjlighet att få hjälp att lösa de utmaningar de själva står inför. 

 

-Jag är stolt över att Gina Tricot och Kappahl önskar vara med. Det är direktavgörande för att klara hållbarhetsomställningen att etablerade bolag och startupbolag samverkar. För närvarande har vi ytterligare dialog med etablerade bolag från andra branscher med syfte öppna ett korsindustriellt samarbete, säger Simon Hjelte, programansvarig för NEST. 

Ansökningsperioden till vårens katapultprogram stänger söndagen den 13 mars. 

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST