By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
earth lights from space

Hur ser framtidens konsumtion ut och vad öppnar det för möjligheter?

Det som var framtid igår för musik, film och bilder är en del av vår vardag idag tack vare digitalisering. För att ta hand om vår värld tvingas vi förändra vårt konsumtionsbeteende – inte sluta konsumera.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST