By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Inkubatorbolaget RecoMended i samarbete med Kappahl

Ett av de viktigaste stegen mot en hållbar modebransch är att kläder får ett längre liv och kan användas mer och av fler. NEST-bolaget RecoMended arbetar för att göra det mer lönsamt för företag att återställa kläder och bli en del av en cirkulär ekonomi. Just nu testar Kappahl deras lösning för att förlänga användningen på plagg. De första återställda produkterna finns att köpa i utvalda butiker.

Textilbranschen står inför en stor utmaning att nå målen för Agenda 2030. NEST-bolaget RecoMendeds affärsidé bygger på att lösa en del av den utmaningen – att öka livslängden på plagg. 2022 vann bolaget pitchfinalen av katapultprogrammet NEST– New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry, som Borås INK är initiativtagare till. En av målsättningarna med det nationella initiativet NEST är att skapa förutsättningar för samarbeten mellan startups och näringslivet, som kan snabba på utvecklingen mot en hållbar industri. Som ett resultat avKappahls partnerskap med NEST har ett projekt med startupbolaget RecoMended inletts.

– Vi vet att alla företag behöver vara med och bidra till en hållbar modehandel i framtiden, och vi gör just nu investeringar för att fortsätta ta stora steg i vår resa moten hållbar modeframtid för våra kunder. Samarbetet med RecoMended är en del i att maximera användningen av kläder och på sikt göra det skalbart och lönsamt -en av de viktigaste delarna i omställningen, säger Viktoria Arndt, Sales &Business Development Manager på Kappahl.

Det betyder mycket för NEST och medverkande startups att företag som Kappahl vill bidra till att skala upp goda idéer från entreprenörer som har en genomtänkt affärsidé och kan skapa värde inom området hållbarhet. RecoMended jobbar med att göra det mer lönsamt att återställa kläder så att de används längre och utvecklar en ny, storskalig och automatiserad tjänst så att fler företag kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Tjänsten består av ett antal återställningsprocesser för att återställa plagg på olika sätt och på så sätt ge dem längre livslängd.Målsättningen är att erbjuda tjänsten i industriell skala. För att nå det krävs samarbeten med etablerade företag som hanterar rätt volymer av kläder såsomKappahl, för att kunna säkerställa att alla processer utvecklas på ett optimalt sätt.

Projektet har resulterat i att det nu i några utvaldaKappahl-butiker säljs secondhand-plagg som har återställts med RecoMendeds processer. Den utvalda kollektionen innehåller damplagg ur Kappahls sortiment samt barnplagg ur Kappahlägda varumärket Newbie.

– Återvinning i all ära men det mest effektiva sättet att minska kläders miljö- och klimatpåverkan är att återanvända och förlänga livslängden på varje plagg. För aktörer inom textilbranschen innebär detta stora, logistiska utmaningar. Detta samarbete tar sig an utmaningen på ett banbrytande sätt, där vi med ny teknologi säkerställer högsta kvalitet på varje återställt plagg för att möjliggöra den cirkulära omställningen och tillsammans möjliggör fullskaliga och attraktiva secondhand-sortiment, säger Jesper Karlsson, medgrundare på RecoMended.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST