By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Livepodd 2 februari: Future Retail - mötesplatser som berör

Digitaliseringens utbredning förändrar beteendemönster och affärsmodeller. Inte bara fysiska återförsäljare och butiker behöver ställa om mot digitalt utan även de digitala behöver fundera över hur mötet med kunden ser ut i den fysiska världen. Hur påverkar det här samlings- och handelsplatser?

Den 2 februari sänder NEST-podden live från Utopia i Umeå, kl 13:00-13:45. Då samtalar vi om utmaningar och synergier för en hållbar "fygital" handel där innovation behövs som möjliggörare.

Medverkar gör:
Mona Lidén – centrumledare Kvarteret Utopia, Balticgruppen
Anna Flatholm – stadsarkitekt, Umeå Kommun
Emelie Aktanius – arkitekt och designer, ELAK
Simon Nordberg – vd, Childrenshouse.se

Moderator är Simon Hjelte, programansvarig för NEST och affärsutvecklare på Borås INK.

NEST live-podd arrangeras av eXpression Umeå som är en av fyra inkubatorer som startat initiativet NEST tillsammans med Borås INK, STING i Stockholm och xPlot i Lund för att driva på utvecklingen av en hållbar textilindustri.

Live-podden sänds även digitalt via våra sociala kanaler och webbsida.

Medverkar i podden gör:

Anna Flatholm – stadsarkitekt, Umeå Kommun

Anna är landskaps- och stadsarkitekt i Umeå. Innan dess arbetade hon som stadensstadsträdgårdsmästare (2010–2017) och som projektchef på Gator och Parker (2017–2022). Hennes fokus i alla dessa roller har varit utveckling av det offentliga rummet.

Emelie Aktanius – arkitekt och designer, ELAK

Emelie driver ELAK (Ett litet Arkitektkontor) som sysslar med både produktdesign och arkitektur. Hon har en master i arkitektur från Umeå universitet där hon även arbetar som gästlärare. Emelie brinner för att förmedla och främja närvaro genom sitt arbete.

Mona Liden – centrumledare Kvarteret Utopia, Balticgruppen

Mona är centrumledare med ett långt förflutet inom detaljhandeln, vilket gett god insikt i konsumentbeteenden och trender inom retail. Hon brinner för varumärkes- plats- och stadsutvecklingsfrågor och har ett stort engagemang i besöksnäringsföretaget VisitUmeå med ett flertal styrelseuppdrag.

Simon Nordberg – vd, Childrenshouse.se

Simon är grundare och driver varumärket Childrenshouse.se med butiker och webbhandel. Han har lång erfarenhet av detaljhandeln, både som leverantör och detaljist. Just nu arbetar företaget med att utveckla en ny webbplattform samtidigt som man arbetar med det nya fysiska butikskonceptet som lanseras under våren 2023.

Simon Hjelte

Simon har bred erfarenhet inom mode, retail- och livsstilsindustrin innefattande design och produktion, inköp- och marknadsstrategi. Han har själv grundat och drivit två bolag inom mode, samt som anställd marknadschef med ekonomiskt ansvar under förändring med stort fokus på mikroproduktion och on-demand. Som affärsutvecklare använder han sin erfarenhet för att fusionera modets erbjudanden med framväxande teknologi.Simons fokus ligger på affärsmodeller av innovativ karaktär där hans styrka är att identifiera ekonomiska värden där tillverkare, försäljare, investerare och kunder alla är vinnare.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST