By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Almedalen Fotograf Malin Ericsson/Region Gotland

NEST på plats i Almedalen

Hur går vi från avfallskostnader till resursintäkter? Det är rubriken på Borås INK och NEST inslag i årets Almedalsvecka med fokus på den omställning som textilindustrin måste göra för att bli en hållbar bransch för framtiden. Vi ses på torsdag 27/6 på Kaserngatan 1, Science Park Gotland kl 13:00-13:50.

Textilindustrin är en av de större miljöbelastarna i vårt samhälle. Branschen står inför stora förändringar genom nya lagkrav. Behovet av omställning berör många fler aktörer såsom kommun, landsting, näringsliv och konsumenter. Ett skifte måste ske från linjära till cirkulära modeller.

Nya samarbeten och innovativa idéer är nödvändiga för att en snabb omställning ska kunna ske. NEST gör det möjligt!

Annelie Rådhall, affärsutvecklare Borås INK och programansvarig för NEST kommer att berätta hur NEST arbetar för att ställa om industrin. Därefter följer ett panelsamtal som modereras av Mats Ekman, affärsutvecklare på Borås INK.

Medverkar i panelsamtalet gör:

Cecilia Tall, RISE

Cecilia är programchef för RE:Source som är ett strategiskt innovationsprogram som finansierar projekt med fokus på hållbar materialanvändning och övergången tillcirkulär ekonomi. Programmet startade 2016 och har finansierat och stöttat över 200 projekt. Utöver cirkulär ekonomi har hon god kunskap om vad den svenska industrin efterfrågar i framtiden, både material, framtida produktionsteknologier och nya produkter inom främst textilindustrin. Cecilia har varit en av ledamöterna i rådgivarkommittén för utmaningar i en klimatneutral industri inom regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Linda Runarsdottir, grundare till Gotland Garbage

Linda Runarsdottir bestämde sig för att byta klimatångest till klimatansvar och startade Gotland Garbage. En småskalig verksamhet som omhändertar plastskräp och formar om det till nya produkter. Den delvis öppna ateljén ligger på norra Gotland och allt arbete sker för hand.
Där blir sönderblåsta brevlådor, trasiga barnleksaker, gamla glassförpackningar och munskydd nya produkter som krukor, knappar och smycken.Linda samarbetar med flera aktörer som drivs av samma miljöengagemang och vill gärna hjälpa fler att skapa mer hållbara produkter genom att använda återvunnet plastskräp i sin verksamhet.

Therese Vikman, grundare till FLIKK

Therese Vikman är grundare och designer bakom det småskaliga varumärket FLIKK archive. FLIKK specialiserar sig på upcyclade plagg och kurerad second hand. Therese är i grunden industridesigner med långerfarenhet från modebranschen och företag som H&M och Björn Borg. Hon har därtill vidareutbildningar i cirkulära designprocesser och hållbar varumärkesstrategi. Therese brinner för att främja lokal produktion och återanvändning av material, med ett starkt engagemang för hållbarhet inom modeindustrin.

Sysav

Mats Ekman

Mats Ekman har arbetat med försäljning inom B2B både i ABB-koncernen och som egen entreprenör, med allt från försäljning av tekniska produkter till textila produktioner. Genom åren har han arbetat med försäljning och inköp inom framför allt Norden, Europa och Asien samt ingått i försäljningsledningen för ett holländskt bolag. Mats har testat på många olika roller som butiksansvarig, utesäljare, key account manager, säljledare, försäljningschef, egen företagare etc. Han har även arbetat mycket med utvecklings-, logistik- och kvalitetsfrågor. Fokus ligger på affärsutveckling, produktion, handel och praktiskt företagande.

Annelie Rådhall

Annelie Rådhall har lång erfarenhet från textilbranschen där hon haft olika roller, främst inom produktutveckling och försäljning. Har jobbat internationellt inom sport- och funktionstextil med sälj och marknad, och inom B2B utvecklat hyrlösningar för arbetskläder i marknadsledande företag. Hon har jobbat som säljchef med personalansvar front- och backend och ingått i företagsledning. Annelie delar gärna erfarenhet och nätverk. Hennes fokus är hållbarhetsutveckling, kvalité och problemlösning som integrerar innovation med hållbara affärsmodeller och produkt- och tjänstelösningar till en lönsam affär. People, planet, profit –alla tre benen säkrar ett lönsamt bolag.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST