By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nu startar NEST 2024 års innovativa race för en hållbar textil- och modeindustri

Från överproduktion till on demand. Från linjär till cirkulär. Från dold till transparent. Textilindustrin brottas med flera stora utmaningar och nu behövs det lösningar för att göra de förflyttningar som krävs för att bli en hållbar industri för framtiden. Den är ansökan till 2024 års NEST bootcamp öppen för entreprenörer som vill bidra till att förändra textil- och modebranschen.

NEST- New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry är ett nationellt initiativ som startades 2021 av Borås INK, eXpression Umeå, Xplot i Lund och Sting i Stockholm för att genom att kombinera olika specialistområden inom tech och textil skapa en plattform för att identifiera och utveckla tillväxtbolag som med nya lösningar som kan bidra till den omställning textilbranschen behöver göra.

Nu är det dags för den tredje upplagan av NEST katapultprogram som ger entreprenörer chansen att delta i bootcamp, affärsutvecklingslabb, nätverkande m.m. Programmet avslutas med en pitchfinal där de vassaste idéerna får delta och en startup vinner 75 000 kr i stipendium från TEKO, samt erbjuds en unik möjlighet att fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till 300 000 kr. 

– Vi söker entreprenörer med innovativa affärsidéer som vill göra impact inom textil- och modeindustrin. Det kan handla om allt från att skapa nya innovativa material till att minska andelen returer. Transparens är ett område som kommer att få mycket fokus framöver genom EUs kommande lagar om digitala produktpass. Självklart är tech och AI oerhört spännande att se vad det kan skapa för lösningar för branschen, säger Annelie Rådhall, programchef för NEST. 

Nytt för i år är att NEST bootcamp kommer att hållas i Textile Fashion Center i Borås den 14-15 mars, med inspirerande föreläsningar och uppvisning av innovativ utveckling som sker i centret av forskare och innovationstekniker från Science Park Borås. På kvällen har deltagarna möjlighet att vara en del av en kurerad middag med entreprenörer, partners, politiker, näringsliv och deltagare från innovationsstödsystemet.

Initiativet NEST stöttas av såväl Textilhögskolan i Borås, Science Park Borås och TEKO – branschföreningen för Sveriges textilbolag. Partners till NEST är också flera aktörer från näringslivet; Textilia, Association of Swedish Fashion Brands, Sandqvist, Södra och OnceMore®, Gina Tricot och Kappahl. NEST partners bidrar till NEST genom att medverka på bootcamp, delta i kurerade middagar, men inte minst genom att sitta i juryn vid den avslutande pitchfinalen.

En av målsättningarna med det nationella initiativet NEST är att skapa förutsättningar för samarbeten mellan startups och näringslivet, som kan snabba på utvecklingen mot en hållbar industri. I november berättade Kappahl att de inlett ett projekt med startupbolaget RecoMended, som vann pitchfinalen i NEST 2022, som ett resultat av partnerskapet med NEST.


– Det gläder oss också att partnerskapet öppnar dörrar till samarbeten mellan deltagande startups och näringslivet. Samverkan är nyckeln till att driva omställningen framåt och att matcha startupidéer med näringslivet ger möjlighet att provtrycka idéer mot en större målgrupp. På så vis kan nya idéer få en snabbare utveckling och traditionella bolag kan testa nya affärsmodeller och bli en del av den cirkulära ekonomin, Annelie Rådhall, programchef för NEST.

Ansökan till NEST Bootcamp öppnade den 7 december och stänger den 18 februari 2024.

Läs mer om innehållet i årets omgång av NEST.

Initiativet finansieras av Borås INK, Västra Götalandsregionen och NEST partners.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST