By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Q&A inför ansökan till NEST Bootcamp 2024

Vad kostar det att delta i NEST Bootcamp?
Det är kostnadsfritt att delta i NEST Bootcamp med föreläsningar och workshops. Vi bjuder på fika under båda dagarna och lunch på fredagen. Deltagande i kurerad middag på torsdagkvällen till självkostnadspris. Deltagare står själv för resa och boende i Borås.

När är NEST Bootcamp?
NEST Bootcamp börjar torsdagen den 14/2 kl 12:00 och avslutas fredag den 15/2 kl 14:00.


Hur ser schemat ut för NEST Bootcamp?
Bootcamp öppnar med incheckning kl 12:00 på torsdagen och själva programmet drar igång kl 13:00 så att deltagare från hela landet har möjlighet att komma på plats. På fredagen avslutar vi ca kl 14:00. Antagna entreprenörer kommer att få detaljerat schema inom kort.

Varför är NEST Bootcamp 2024 i Borås?
Borås är känt som Sveriges textila nav. Det har en lång historia inom textilindustrin men också en stark innovationsmiljö med Textilhögskolan i Borås, Science Park Borås och inkubatorn Borås INK. I Textile Fashion Center finns även flera andra utbildningsaktörer inom textil och inte minst Textilmuseet. Tillsammans främjar de samarbete mellan akademi, näringsliv och startups, vilket skapar kunskapsutbyte och utveckling av hållbara lösningar inom textil.
Byggnaden Textile Fashion Center är en gammal konstsilkesfabrik där historian vävs samman med framtidens textila utveckling och innovation.

Hur väljer ni ut vilka som får gå programmet?
Alla ansökningar som skickas in bedöms av två affärsutvecklare enligt ett standardpoängsystem. De tittar bland annat på hur innovativ idén är, hur komplett teamet är och att hållbarhet är en del av affärsmodellen. Det syftar till att ge oss en bild av att idén är möjlig att förverkliga och kan bidra till NEST huvudmål - att ställa om textil- och modeindustrin att bli mer hållbar.

Varför är ansökningsformuläret så omfattande?
Vi ställer frågor som gör att vi kan bedöma vilka möjligheter det finns för oss att stötta ditt bolag, inte minst för att säkerställa att idén är innovativ och i ett stadie där vi kan stötta med finansiering.

När får jag veta om jag kommit med i NEST?
Alla som skickat in en ansökan får besked om deltagande senast den 23/2.

Vad menas med innovativ?
En innovativ idé är en produkt eller tjänst som är något nytt eller väsentligt bättre än det som finns på marknaden idag. Det kan också innebära nya eller förbättrade affärsmodeller.

Vad menas med korsindustriell?
I programmet NEST verkar aktörer från flera olika branscher för att tillsammans ställa om textil- och modeindustrin. Vi tror att när idéer och människor från olika bakgrund korsas med varandra kan vi tillsammans lösa dessa stora utmaningar.


Vad gäller kring sekretess?
Ansökningarna behandlas av anställda hos de fyra inkubatorerna bakom NEST och kontrolleras av verksamheternas ordinarie sekretessavtal. Samtliga som deltar i NEST, inklusive entreprenörer som antas till programmet signerar ett digitalt sekretessavtal.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST