By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Q&A inför din ansökan till NEST

Hur väljer ni ut vilka som får gå programmet?

Alla ansökningar som skickas in bedöms av två affärsutvecklare enligt ett standardpoängsystem. De tittar bland annat på hur innovativ idén är, hur komplett teamet är och att hållbarhet är en del av affärsmodellen. Det syftar till att ge oss en bild av att idén är möjlig att förverkliga och kan bidra till NEST huvudmål - att ställa om textil- och modeindustrin att bli mer hållbar.

 

Varför är ansökningsformuläret så omfattande?

Vi ställer frågor som gör att vi kan bedöma vilka möjligheter det finns för oss att stötta ditt bolag, inte minst för att säkerställa att idén är innovativ och i ett stadie där vi kan stötta med finansiering. 

 

Vad menas med innovativ?

En innovativ idé är en produkt eller tjänst som är något nytt eller väsentligt bättre än det som finns på marknaden idag. Det kan också innebära nya eller förbättrade affärsmodeller.

 

Vad menas med korsindustriell?

I programmet NEST verkar aktörer från flera olika branscher för att tillsammans ställa om textil- och modeindustrin. Vi tror att när idéer och människor från olika bakgrund korsas med varandra kan vi tillsammans lösa dessa stora utmaningar.

 

Vad gäller kring sekretess?

Ansökningarna behandlas av anställda hos de fyra inkubatorerna bakom NEST och kontrolleras av verksamheternas ordinarie sekretessavtal. Samtliga som deltar i NEST, inklusive entreprenörer som antas till programmet signerar ett digitalt sekretessavtal.

 

När får jag vet om jag kommit med i NEST?

Alla som skickat in en ansökan får besked om deltagande senast den 21 mars.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST