By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Sandqvist ny partner i nationellt initiativ för en hållbar textil- och modeindustri

Nu står det klart att ännu ett företag, Sandqvist, valt att gå in som partner till initiativet NEST som verkar för att skapa en mer hållbar textil- och modeindustri. NEST är en nationell satsning på innovation som erbjuder entreprenörer en unik möjlighet att genomsamverkan mellan näringslivet, inkubatorer, investerare och industrin ge innovativa idéer en katapult för att bli internationella tillväxtbolag.

Textil- och modeindustrin är idag en av världens största klimatbovar. Branschen är i stort behov av att ställa om och förändra stora delar av sin produktionskedja. För att göra det krävs nytänkande och innovation i alla led. Därför skapades NEST – New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry av inkubatorerna Borås INK, eXpression Umeå, Sting och xPlot. Initiativet stöttas av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Textilhögskolan i Borås och branschorganisationen TEKO.

För att åstadkomma förändring krävs att såväl startups som aktörer från textilbranschen och innovationsstödsystemet arbetar tillsammans.Etablerade företag är en nödvändig komponent som genom samarbeten kan låta startups testa sina affärsidéers genomförbarhet och utvärdera vad de kan bidra med för att lösa de hållbarhetsutmaningar som branschen står inför.

Att få med Sandqvist som partner i NEST betyder mycket för initiativet då det tillför ökade resurser och förstärkning. Sandqvist är ett ansvarstagande företag som producerar stilrena och funktionella väskor för vardagens alla tillfällen. Sandqvist har högsta fokus på hållbarhet i allt de gör och strävar efter att förändra hela branschen till att bli renare, bättre och mer rättvis. Företaget har ambitiösa hållbarhetsmål som inkluderar produkterna från designprocess till användning, människorna i hela produktionskedjan, klimatpåverkan och påverkan på kultur och samhälle. Entreprenörer som deltar i NEST Bootcamp skulle kunna sitta på lösningar som kan bidra till att uppnå dem.

- För att kunna uppnå vår vision om att förändra branschen behöver vi alla samarbeta och hela tiden upptäcka och testa innovativa lösningar. Vi tror att samarbeten kan möjliggöras genom plattformar som just NEST och har därför valt att gå in som partner till programmet, säger Lotta Amsén, Sustainability manager Sandqvist.

Just nu är ansökan öppen till NEST bootcamp som arrangeras på A house Ark i Stockholm den 16-17 mars. Under dessa dagar kommer antagna startups att medverka i föreläsningar, workshops, nätverkande samt en kurerad middag där partners, näringsliv och namnkunniga inom svenskt mode deltar.

Senare under våren arrangeras NEST pitchfinal där utvalda bolag får chansen att pitcha sin affärsidé inför en namnkunnig jury. Vinnaren tilldelas ett stipendium på 75.000 kr av TEKO, samt erbjuds en unik möjlighet att fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till 300 000kr.

NEST partners; Sandqvist, Södra och OnceMore®, Gina Tricot ochKappahl kommer under bootcamp att träffa deltagande startups för första gången.Representanter från NEST partners kommer även att sitta med i den jury som utser vinnarna i vårens pitchfinal. Genom nära samarbete med arrangörerna avNEST och chansen att träffa startups i tidiga skeden finns stora möjligheter för samarbeten att uppstå som kan hjälpa NEST partners att lösa utmaningar som de står inför och på så vis ta viktiga kliv för att hjälpa klimatomställningen.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST