By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Södra & OnceMore® ny partner i nationellt initiativ för en hållbar textil- och modeindustri

Södra och OnceMore® går in som ny partner i det nationella initiativet NEST som verkar för att skapa en mer hållbar textil- och modeindustri. NEST är en nationell satsning på innovation som erbjuder entreprenörer en unik möjlighet att genom samverkan mellannäringslivet, inkubatorer, investerare och industrin ge innovativa idéer enkatapult mot att bli internationella tillväxtbolag.

Textil- och modeindustrin är idag en av världens största klimatbovar. Branschen är i stort behov av att ställa om och förändra stora delar av sin produktionskedja. För att göra det krävs nytänkande och innovation i alla led. Därför skapades NEST – New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry.  

För att lyckas med det målet behövs ett korsindustriuellt samarbete där textil- och modeindustrin tar hjälp av andra branscher som haft framgång med både digital och hållbar utveckling.Att Södra går in som partner i NEST innebär en stor förstärkning för initiativet och ökade resurser för att nå målet om en hållbar textil- och modeindustri.

Södra arbetar med innovation och hållbarhet inom flera områden, bland annat genom framtagandet av endissolvingmassa som används för att framställa cellulosabaserade textilfibrer som viskos och lyocell. Södra har även utvecklat en teknik för att återvinna textilavfall, OnceMore®. Nu har Södra och OnceMore® gått in som stöttande näringslivspartners till NEST.  


- NEST vilja att skapa en mer hållbar bransch genom att stötta nytänkande entreprenörer inom textil och modeindustrin är så inspirerande och viktigt. Tacksam för att kunna få vara med på ett hörn, sägerÅsa Degerman, manager OnceMore®.

NEST är ett nationellt initiativ skapat av inkubatorerna BoråsINK, eXpression Umeå, Sting och xPlot. Initiativet stöttas av SverigesInnovationsmyndighet Vinnova, Textilhögskolan i Borås och branschorganisationenTEKO.

Den 7 december öppnade ansökan till NEST bootcamp som arrangeras iStockholm i mars. Under bootcamp kommer antagna startups att medverka i föreläsningar, workshops, nätverkande samt en kurerad middag där partners, näringsliv och namnkunniga inom svenskt mode deltar.

Sedan följer NEST pitchfinal där utvalda bolag får chansen att pitcha sin affärsidé inför en namnkunnig jury. Vinnaren tilldelas ettstipendium på 75.000 kr av TEKO, samt erbjuds en unik möjlighet att fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till300 000 kr.

NEST partners; Södra och OnceMore®, Gina Tricot och Kappahl kommer under bootcamp att träffa deltagande startups för första gången. Som partners iNEST kommer representanter från dem även att sitta med i den jury som utser vinnarna i vårens pitchfinal. Genom nära samarbete med arrangörerna av NEST och chansen att träffa startups i tidiga skeden finns stora möjligheter för företagen att hitta samarbeten som kan hjälpa NEST partners att lösa utmaningar som de står inför och på så vis ta viktiga kliv för att hjälpa klimatomställningen.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST