By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Swedish Fashion Association ny partner i nationellt initiativ för en hållbar textil- och modeindustri

Den svenska medlemsorganisationen för svenskt mode, Swedish Fashion Association, går in som ny partner i det nationella initiativet NEST.  NEST är en nationell satsning på innovation som verkar för att skapa en mer hållbar textil- och modeindustri genom att erbjuda entreprenörer en unik möjlighet att genom samverkan mellan näringslivet, inkubatorer, investerare och industrin ge innovativa idéer en katapult mot att bli internationella tillväxtbolag.

Textil- och modeindustrin är idag en av världens största klimatpåverkare. Branschen är i stort behov av att ställa om och förändra stora delar av sin produktionskedja. För att göra det krävs nytänkande och innovation i alla led. Därför skapadesNEST – New Entrepreneurship for a Sustainable Textile industry.  

För att lyckas med det målet behövs ett korsindustriuellt samarbete där textil- och modeindustrin tar hjälp av andra branscher som haft framgång med både digital och hållbar utveckling.Att Swedish Fashion Association går in som partner i NEST innebär en storförstärkning för initiativet och ökade resurser för att nå målet om en hållbar textil- och modeindustri.

Swedish Fashion Association är enoberoende organisation skapad av och för den svenska modebranschen med syfte att föra samman, stödja, främja och växa svenskt mode, i Sverige och utomlands.Medlemsplattformen grundades 2009 av modemärkena Acne Studios, Cheap Monday, Filippa K, Hope, Tiger of Sweden och Whyred, tillsammans med modetidningen Bon, kommunikationsbyrån Patriksson Group och Visit Sweden. Swedish FashionAssociation genomför årligen en rad evenemang som bland annat Stockholm FashionWeek, modekonferenser som Fashion Future Talks, och andra svenska modeevenemang under de internationella modeveckorna i New York, London och Paris. Nu har Swedish Fashion Association gått in som stöttande näringslivspartners till NEST.  

- Som medlemsorganisation för svenskt mode är Swedish Fashion Association alltid glada att stötta projekt, idéer och sprida kunskap som förbättrar förutsättningar för modebranschen. Swedish Fashion Association grundades 2009utifrån ett behov för både etablerade och nya varumärken att ha ägandeskap över sin egen bransch, kunna samlas, och ha en gemensam röst gentemot nationella och internationella myndigheter. Vårt fokus är att bidra till en positiv utveckling för branschen inom områden som hållbarhet, lönsamhet och tillväxt. Därför är ett partnerskap med NEST något vi ser som en självklarhet, säger John-Jamal Gille, Project Director, Swedish Fashion Association.

NEST är ett nationellt initiativ skapat av inkubatorerna BoråsINK, eXpression Umeå, Sting och xPlot. Initiativet stöttas av SverigesInnovationsmyndighet Vinnova, Textilhögskolan i Borås och branschorganisationenTEKO.

Just nu är ansökan öppen till NEST bootcamp som arrangeras på A house Ark i Stockholm den 16-17 mars. Under dessa dagar kommer antagna startup satt medverka i föreläsningar, workshops och nätverkande. Under torsdagen kommer en kurerad middag arrangeras för partners, näringsliv, startups från NEST och namnkunniga inom svenskt mode. Den kurerade middagen samarrangeras av Swedish Fashion Association och NEST.

Senare under våren arrangeras NEST pitchfinal där utvalda bolag får chansen att pitcha sin affärsidé inför en namnkunnig jury. Vinnaren tilldelas ett stipendium på 75.000 kr av TEKO, samt erbjuds en unik möjlighetatt fortsätta stöttas av arrangörerna, deras nätverk och inte minst finansiering med upp till 300 000kr.

NEST partners; Swedish Fashion Association, Sandqvist, Södra och OnceMore®, Gina Tricot och Kappahl kommer under bootcamp att träffa deltagande startups för första gången. Representanter från NEST partners kommer även att sitta med i den jury som utser vinnarna i vårens pitchfinal. Genom nära samarbete med arrangörerna av NEST och chansen att träffa startups i tidiga skeden finns stora möjligheter för samarbeten att uppstå som kan hjälpa NEST partners att lösa utmaningar som de står inför och på så vis ta viktiga kliv för att hjälpa klimatomställningen.

Ansök till NEST Bootcamp senast den 26:e Februari!

Ansök till NEST